ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000

ISO 22000:2018

Η νέα έκδοση του ISO 22000:2018 έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 22000:2005 ακολουθεί τη δομή των νέων αναθεωρημένων προτύπων ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015 για την παράλληλή εφαρμογή του με άλλα πρότυπα
Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης ορίστηκε η 29 Ιούνιου 2021

Σημαντικές αλλαγές

• Νέα δομή (κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISΟ), διευκολύνοντας έναν οργανισμό στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης.
• Εργασιακή προσέγγιση, εφαρμόζοντας τον κύκλο βελτίωσης σε δυο επίπεδα Plan-Do-Check-Act (το ένα επίπεδο καλύπτει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμου και το άλλο καλύπτει τις λειτουργικές διεργασίες εντός τους ΣΔΤΑ).
• Προσέγγιση διακινδύνευσης, εκτός από την έως τώρα αξιολόγηση κινδύνου σε λειτουργικό επίπεδο (HACCP) για το τρόφιμο, εισάγεται και η έννοια της επιχειρησιακής διακινδύνευσης.
• Έμφαση στην ηγεσίας και της δέσμευσης της διοίκησης
• Εισαγωγή εννοιών όπως η άμυνα τροφίμων (νοθεία – απάτη τροφίμων και την εκ πρόθεσης επιμόλυνση)
• Στην έννοια του κίνδυνου περιλαμβάνονται, εκτός των αλλεργιογόνων, και οι ραδιολογικές ουσίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 δε θα ισχύουν μετά τις 29 Ιούνιου 2021.
Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του τριετούς κύκλου βρίσκεται η επιχείρηση (Αρχική Αξιολόγηση, Επιτήρηση, Επαναξιολόγηση, Έκτακτη Επιθεώρηση).

Σας προτείνουμε η μετάβαση να γίνει πριν την ετήσια επιθεώρηση της επιχείρησης σας από το φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να διεξαχθεί έκτακτη επιθεώρηση που απαιτεί πρόσθετο χρόνο και θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης σας.

Από την 29η Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την μετάβαση του πρότυπου επικοινωνήστε μαζί μας.