ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ELOT EN ISO 9000/2015

 • Εστίαση στον πελάτη
 • Ηγεσία
 • Συμμετοχή των ανθρώπων
 • Διαδικασία προσέγγισης
 • Οργανωτικό πλαίσιο
 • Συνεχής βελτίωση
 • Δημιουργία αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων
 • Σκέψη βασισμένη στον κίνδυνο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ELOT EN ISO 22000/2018

 • GMP-GHP
 • Δέσμευση της διοίκησης
 • Διάθεση πότων
 • Ανεξαρτησία της ομάδας
 • Αντικειμενικότητα
 • Διαχείριση απειλών και νοθείας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ELOT EN ISO 14001/2015

 • Ενισχύστε την απαίτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας μέσω ενός διαφημιστικού πλεονεκτήματος.
 • Μειώστε τα έξοδα διοργάνωσης μόνο με τη μείωση της χρήσης πόρων και την παραγωγή αποβλήτων ή τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.
 • Προωθήστε μια θετική εντύπωση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες και τα μέλη του προσωπικού