ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

REAL TIME AUDIT CERTIFICATION BODY

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Γιατί αξιολόγησης της συμμόρφωσης;

Όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν αν κάτι (ή κάποιος, οργανισμός ή σύστημα) ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Το προϊόν κάνει αυτό που περιμένω; Είναι αυτό το άτομο ικανό να εκτελέσει το έργο που θέλω να κάνει; Το κατάστημα θα παρέχει το σωστό προϊόν στη σωστή τιμή όταν το χρειάζομαι; Είναι ασφαλές το προϊόν μου;

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σαν υποσχέσεις. Οι επιχειρηματικοί πελάτες, οι καταναλωτές, οι χρήστες και οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσδοκίες για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, η οικολογία, η ασφάλεια, η οικονομία, η αξιοπιστία, η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία απόδειξης ότι αυτά τα χαρακτηριστικά πληρούν τις απαιτήσεις προτύπων, κανονισμών και άλλων προδιαγραφών ονομάζεται αξιολόγηση συμμόρφωσης. Εν συντομία, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους.

Οι καταναλωτές επωφελούνται από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, διότι τους παρέχει μια βάση για την επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορεί να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε προϊόντα ή υπηρεσίες που υποστηρίζονται από επίσημηπρομηθευτή δήλωση, ή φέρουν σήμα ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης, που πιστοποιούν την ποιότητα, την ασφάλεια ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους πληρούν τις δηλωμένες προδιαγραφές τους και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Η αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO και IEC τους βοηθά να ανταποκριθούν στην τρέχουσα κατάσταση και να αποφύγουν το κόστος των αποτυχιών προϊόντων στην αγορά.

Όταν διακυβεύεται η δημόσια υγεία, η ασφάλεια ή το περιβάλλον, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης συχνά καθίσταται υποχρεωτική από τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση και έγκριση, τα εμπορεύματα ενδέχεται να εμποδίζονται από την πώληση ή οι προμηθευτές να αποκλείονται από την υποβολή προσφορών για συμβάσεις δημοσίων συμβάσεων. Τα διεθνή πρότυπα και οδηγοί ISO / IEC παρέχουν επίσης απαιτήσεις και οδηγίες για ορθή πρακτική και αναγνώριση τέτοιων αξιολογήσεων.

Οι ρυθμιστικές αρχές επωφελούνται επίσης από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που τους παρέχει μέσα για την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και για την επίτευξη στόχων δημόσιας πολιτικής.


ISO ORGANIZATION

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης γνωστός και ως ISO (International Organization for Standardization) είναι μια διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Ο οργανισμός ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1947 και παράγει τα παγκόσμια βιομηχανικά και εμπορικά πρότυπα, τα επονομαζόμενα πρότυπα ISO.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στον ISO, συγκαταλέγονται μεγάλες εταιρίες και τουλάχιστον ένα σωματείο προτυποποίησης από κάθε κράτος μέλος. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης συνεργάζεται στενά με την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission, IEC), η οποία είναι υπεύθυνη για την προτυποποίηση των ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΛΟΤ ΑΕ ΜΕΛΟΣ ΕΣΥΠ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛΟΤ Α .Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 372/1976. Από το 1997, ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία. Ο ΕΛΟΤ χρηματοδοτείται από το κράτος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός του ΕΛΟΤ είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.I.A.F

Η IAF είναι η παγκόσμια ένωση φορέων διαπίστευσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του προσωπικού και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η κύρια λειτουργία του είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο παγκόσμιο πρόγραμμα εκτίμησης της συμμόρφωσης, το οποίο να μειώνει τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες του, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να επικαλεσθούν πιστοποιημένα πιστοποιητικά. Η διαπίστευση διασφαλίζει στους χρήστες την ικανότητα και την αμεροληψία του διαπιστευμένου οργανισμού.